+35725105810

Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα Λεμεσός

Τιμή κατόπιν αιτήσεως
 
Πώληση
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 1
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 2
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 3
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 4
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 5
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 6
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 7
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 8
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 9
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 10
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 11
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 12
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 13
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 14
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 15
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 16
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 17
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 18
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 19
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 20
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 21
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 22
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 23
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 24
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 25
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 26
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 27
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 28
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 29
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 30
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 31
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 32
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 33
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 34
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 35
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 36
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 37
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 38
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 39
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 40
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 41
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 42
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 43
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 44
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 45
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 46
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 47
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 48
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 49
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 50
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 51
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 52
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 53
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 54
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 55
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 56
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 57
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 58
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 59
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 60
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 61
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 62
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 63
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 64
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 65
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 66
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 67
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 68
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 69
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 70
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 71
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 72
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 73
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 74
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 75
Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο συγκρότημα - 76
 • Κωδικός ακινήτου: 67
 • Κατάσταση: Πώληση
 • Κατηγορία ακινήτων: Διαμέρισμα
 • Διεύθυνση: Λεμεσός
 • Αριθμός υπνοδωματίων: 2
 • Αριθμός μπάνιων: 2
 • Αριθμός ορόφων: 7
 • Συνολική kαλυπτόμενη περιοχή: 144 m2
 • Ανοιχτή περιοχή: 136 m2
 • Συνολική έκταση: 280 m2
 • Χώρος στάθμευσης: 1
 • Θέα: Θέα θάλασσα

Περιγραφή

Πολυτελές διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με ταράτσα στο νεόδμητο αποκλειστικό συγκρότημα βρίσκεται σε μια αριστοκρατική περιφέρεια της Λεμεσού, στην τουριστική περιοχή Μουτταγιάκα, κοντά  βρίσκονται όλα τα είδη των ανέσεων και είναι μόλις 100 μέτρα από τη θάλασσα. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο πολυώροφες πολυκατοικίες (έως 82 μ. ύψος) με διαμερίσματα ενός επιπέδου, μεζονέτες και ρετιρέ με καταπληκτική θέα στη θάλασσα και πολυτελή σχεδιασμό.

Το συγκρότημα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας:

 • Αίθουσα και ζώνη ψυχαγωγίας
 • Μπάτλερ σε κάθε κτίριο
 • Περιφραγμένη είσοδος
 • Παραγγελία πρωινού σε διαμερίσματα και το δίκτυο τροφίμων
 • Ενοικίαση διαμερισμάτων:  διαχείριση και συντήρηση
 • Πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων
 • Μπαρ στην πισίνα
 • Παιδική χαρά
 • Σάουνα
 • Υπόγειος χώρος στάθμευσης
 • Ρεσεψιόν με 2 ανελκυστήρες σε κάθε κτίριο
 • Γυμναστήριο
 • Σούπερ μάρκετ
 • Υπηρεσίες κηπουρού
 • Πλυντήριο ρούχων
 • Υπηρεσίες μεταφοράς
 • Υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας παιδιών
 • Εκδρομές με σκάφος
 • Μαθήματα κολύμβησης
 • Πρόσθετα δωμάτια προσωπικού στο ισόγειο

Αυτό το διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων που βρίσκεται στον πρώτο και δεύτερο όροφο, και έχει τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Εμβαδόν 144 τ.μ.
 • Ιδιωτική σκεπαστή ταράτσα 136 τ.μ.
 • Κοινόχρηστος χώρος 69 τ.μ.
 • Συνολικό εμβαδόν 280 τ.μ.
 • Αποθήκη
 • Χώρος στάθμευσης για 1 όχημα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν το εξωτερικό σχεδιασμό του συγκροτήματος και εσωτερικό σχεδιασμό του διαμερίσματος.

Χαρακτηριστικά

 • Σκεπαστό πάρκινγκ
 • Κλιματιστικά
 • Κοινόχρηστη πισίνα
 • Αποθήκη
 • Ταράτσα
 • Θέα θάλασσα