+35725105810

As of November 1, 2020, the Cyprus Investment Programme in its previous format was abolished by the decision of the Council of Ministers.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2019

Βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο. Βασικοί παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις είναι η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, το αξιόπιστο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το σταθερό φορολογικό σύστημα και οι συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας που επικρατούν στη χώρα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και διαπιστώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταρτίσει και επικαιροποιήσει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111A των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2019 (εφεξής το Πρόγραμμα), με συγκεκριμένα κίνητρα, όρους και προϋποθέσεις αλλά και διαδικασίες ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση.

Με βάση το Πρόγραμμα, μη-Κύπριος/Κύπρια πολίτης/πολίτιδα, ο/η οποίος/οποία πληροί το οικονομικό κριτήριο Α.1 και ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων Α.2-Α.5, είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας/εταιρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του/της, είτε μέσω επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο/η σύζυγός ή που έχουν πραγματοποιηθεί από κοινού με τον/τη σύζυγό του/της, είτε ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας/εταιρειών που πληροί το οικονομικό κριτήριο Α.1 και ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων Α.2-Α.5 δύναται να αιτηθεί για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση.

Υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας δύναται να υποβάλει αίτηση νοουμένου ότι έχει τέτοια αμοιβή στην εν λόγω εταιρεία/εταιρείες που να δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία της τάξης των €100,000 τουλάχιστον για περίοδο τριετίας και νοουμένου ότι αυτή η φορολογία έχει ήδη πληρωθεί ή προπληρωθεί.

Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα 3 (τρία) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης. Νοείται ότι ο/η επενδυτης/επενδύτρια έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση του/της εντός της περιόδου των 5 (πέντε) ετών, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ακόμη, ο/η αιτών/αιτούσα θα πρέπει απαραιτήτως να πληροί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β.

Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδήποτε Κριτήριο ή Όρος ή Προϋπόθεση αθετείται ή παύει να ισχύει, η Πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί.

Ουδέν των αναφερομένων επηρεάζει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου στη λήψη απόφασης.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α.1 Δωρεά στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης:

(α) Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα επιθυμεί να κάνει δωρεά ψηλότερου ποσού από τις €75.000, το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται κάτω από τα κριτήρια Α.2 – Α.5.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα έχει πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση (δηλαδή σε επιχείρηση που έχει εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών) ή πιστοποιημένη κοινωνική επιχείρηση. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα έχει πραγματοποιήσει επένδυση στα πλαίσια του κριτήριου Α.3 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες), συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% του απαιτούμενου κόστους επένδυσης (δηλαδή €400.000) του αναφερόμενου κριτηρίου Α.3 σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας (με εξαίρεση τον τομέα των κατασκευών), ή στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(β) Ο αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για προώθηση στεγαστικών σχεδίων για προσιτή κατοικία αλλά και για υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/μέτρων. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αιτών/αιτούσα επιθυμεί να κάνει δωρεά ψηλότερου ποσού από τις €75.000, το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσό της επένδυσης που πραγματοποιείται κάτω από τα κριτήρια Α.2 – Α.5.

Α.2 Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:

Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής.

Στο εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνεται και η επένδυση σε οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση θα περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξη της. Νοείται ότι από το κριτήριο εξαιρείται η αγορά γης, που είναι ενταγμένη σε ζώνη μηδενικής ανάπτυξης.

Α.3 Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες:

Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία με κόστος επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. Τα εν λόγω επενδυθέντα κεφάλαια, θα πρέπει να διοχετεύονται για χρηματοδότηση των επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων και εταιρειών αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο, στη βάση επενδυτικού πλάνου. Επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας είναι αποδεκτές στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων που θα καθοριστούν από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις ή εταιρείες αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο, με ουσιαστική δραστηριότητα και σημαντικό κύκλο εργασιών και ότι εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελάχιστος αριθμός των εργαζόμενων θα αυξάνεται, σε περίπτωση που πέραν του ενός αιτούντος επενδύσουν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια επιχείρηση ή εταιρεία.

Α.4 Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά μονάδων αξίας τουλάχιστον €2.0 εκ. από Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, αδειοδοτούνται/καταχωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εποπτεύονται από αυτήν και των οποίων οι επενδύσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Προγράμματος ή σε τομείς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι εν λόγω ΟΕΕ και ΚΟΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ύψους μέχρι €200.000.

Για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι οι επενδύσεις, που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Προγράμματος, θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών, ο διαχειριστής ή ο ελεγκτής του Ταμείου θα ενημερώνει γραπτώς, σε ετήσια βάση, το Υπουργείο Οικονομικών με αναφορά στην αξία της αρχικής επένδυσης.

Η αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή οργανισμών ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ., όπως ομόλογα, αξιόγραφα και χρεόγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί, μετά από έγκριση τη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, από εταιρείες, που αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία και ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και που αφορούν χρηματοδότηση επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων ή οργανισμών αποκλειστικά και μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση επενδυτικού πλάνου, εμπίπτουν στο υπό αναφορά κριτήριο

Νοείται ότι η αγορά από ΟΕΕ και ΚΟΕΕ μονάδων άλλων ΟΕΕ και ΚΟΕΕ δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί το κριτήριο Α.4.

Α.5 Συνδυασμός των ανωτέρω επενδύσεων

Ο/η αιτών/αιτούσα δύναται να προβεί σε συνδυασμό των πιο πάνω επενδύσεων, νοουμένου ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται σε ύψος €2,0 εκ. τουλάχιστον.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Λευκό Ποινικό Μητρώο:

Ο/Η αιτών/αιτούσα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομα του/της να μην περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι αιτών/αιτούσα που έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση της υπηκοότητας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει απορριφθεί, δεν θα δικαιούται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

2. Θεώρηση Schengen:

Ο/Η αιτών/αιτούσα πρέπει να είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία να είναι σε ισχύ. Εξαιρούνται οι πολίτες τρίτων χωρών για τις οποίες δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και οι αιτούντες οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νοείται ότι τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους Β.1 και Β.2 ανωτέρω ισχύουν και για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του επενδυτή, τα οποία θα αιτηθούν Πολιτογράφησης.

3. Μόνιμη Ιδιόκτητη Κατοικία στην Κύπρο:

Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο/η αιτών/αιτούσα πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

Νοείται ότι μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές/επενδύτριες, μπορούν να αγοράσουν συλλογικά μία κατοικία, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των €500.000 για κάθε έκαστο/εκάστη αιτούντα/αιτούσα.

Σε περίπτωση που η αγοραία αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία υπερβαίνει τις €500.000, το πρόσθετο αυτό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης του ποσού της επένδυσης, που πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων Α.2-Α.5 του Μέρους Α πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα έχει προβεί σε επενδύσεις σε οικιστική/ές μονάδα/ες στη βάση του προαναφερθέντος κριτηρίου Α.2, δεν θα απαιτείται όπως προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν τουλάχιστον μία από αυτές τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ και νοουμένου ότι θα διατηρήσει στην κατοχή του/της την εν λόγω μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία εφ’ όρου ζωής.

Όμως, σε περίπτωση που η επένδυση αφορά στην αγορά οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για το Πρόγραμμα, η εν λόγω διάταξη θα ισχύει νοουμένου ότι οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας ανέρχονται στα €2,5 εκ. τουλάχιστον.

4. Διαμονή στην Κύπρο:

Ο/Η αιτών/αιτούσα, πριν την Πολιτογράφηση του ως Κύπριου/Κύπριας πολίτη/πολίτιδος, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο 6 (έξι) μηνών τουλάχιστον.

Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης, στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση. Ο/Η αιτών/αιτούσα, πριν την Πολιτογράφηση του ως Κύπριου/Κύπριας πολίτη/πολίτιδος, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο 6 (έξι) μηνών τουλάχιστον.

Όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μετανάστευσης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Επενδυτικού Προγράμματος, δεν τίθενται οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις πέραν αυτών που προβλέπονται τόσο στο Μέρος Α όσο και στο Μέρος Β του παρόντος Προγράμματος.

Νοείται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας, τα οποία θα αιτηθούν Πολιτογράφησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για Πολιτογράφηση για οποιοδήποτε λόγο απορριφθεί, η άδεια μετανάστευσης, που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα ακυρώνεται πάραυτα.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για εξέταση της αίτησης απαιτείται απαραιτήτως η υποβολή του εντύπου (Μ127) και των ακολούθων:

1. Λευκό Ποινικό Μητρώο:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από τη χώρα καταγωγής και από τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει).

(β) Έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. κτλ).

(γ) Δήλωση αιτούντος/αιτούσας αναφορικά με τις αιτήσεις απόκτησης υπηκοότητας που τυχόν υπέβαλε σε άλλο κράτος-μέλος ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Θεώρηση Schengen

Αντίγραφο της θεώρησης (visa) Schengen σε ισχύ.

3. Μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο:

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.

(β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(γ) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.

(δ) Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.

(ε) Πιστοποιητικό εκτίμησης από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών.

(στ) Πολεοδομική άδεια, στις περιπτώσεις όπου προνοείται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(ζ) Βεβαίωση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να είναι υποθηκευμένο ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής θα καταβάλουν στο δανειστή το ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).

(η) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου (completion certificate) υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση υπό ανέγερση ακινήτου απαιτείται η διατήρηση ποσού αντίστοιχο με το 5% της αξίας σε ειδικό λογαριασμό ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου προς τον αγοραστή (Performance Bank Guarantee).

4. Οικονομικά κριτήρια (απαιτείται ότι εφαρμόζεται):

(α) Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας/εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών.

(β) Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο/η επενδυτής/επενδύτρια είναι ο/η τελικός/η δικαιούχος της εταιρείας.

(γ) Ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας/εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης.

(δ) Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση του συμβολαίου εργοδότησης του/της και Βεβαίωση Είσπραξης από το Τμήμα Φορολογίας.

(ε) Σε περίπτωση που η επένδυση γίνεται από τον/την σύζυγο του/της αιτούντος/αιτούσας ή από κοινού με αυτόν /αυτήν, απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού γάμου.

Επίσης απαιτούνται τα ακόλουθα ανάλογα με την περίπτωση:

1. Δωρεά στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης

(α) Έμβασμα του ποσού της δωρεάς στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας από το εξωτερικό σε λογαριασμό του Ιδρύματος σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα.

(β) Έμβασμα του ποσού της δωρεάς στον ΚΟΑΓ από το εξωτερικό σε λογαριασμό του ΚΟΑΓ σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα.

(γ) Πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης.

(δ) Συμφωνία επένδυσης σε κυπριακή επιχείρηση/εταιρεία.

(ε) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού.

(στ) Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους.

(ζ) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας.

(η) Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο.

(θ) Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο/η αιτών/αιτούσα προέβη σε επένδυση.

(ι) Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση.

(ια) Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης (MEU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης (MEU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.

(β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(γ) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς. 

(δ) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.

(ε) Πιστοποιητικό εκτίμησης από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών.

(στ) Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης γης στις περιπτώσεις επένδυσης σε οικοδομήσιμη γη.

(ζ) Πολεοδομική άδεια, στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου

(η) Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου (completion certificate) υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση υπό ανέγερση ακινήτου απαιτείται η διατήρηση ποσού αντίστοιχο με το 5% της αξίας σε ειδικό λογαριασμό ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου προς τον αγοραστή (Performance Bank Guarantee).

(θ) Βεβαίωση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να είναι υποθηκευμένο ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής θα καταβάλουν στο δανειστή το ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).

3. Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες

(α) Συμφωνία επένδυσης σε κυπριακή επιχείρηση/εταιρεία.

(β) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού.

(γ) Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους.

(δ) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας.

(ε) Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο.

(στ) Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο/η αιτών/αιτούσα προέβη σε επένδυση.

(ζ) Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση.

(η) Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης (MEU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης (MEU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή σε Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

(α) Τίτλος/ Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

(β) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι της επιχείρησης ή του οργανισμού.

(γ) Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο.

(δ) Βεβαίωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Υπουργείο Εσωτερικών
28.2.2019